ONTWERP

Het ontwerp van uw bedrijfspand kunnen we opdelen in twee onderdelen, het interieur en het exterieur.

  1. Interieur
  2. Exterieur

Interieur(indeling)
We bepalen samen met u welke benodigde functies en ruimtes in uw bedrijfspand gesitueerd dienen te worden, we ontwerpen dan eigenlijk van binnen naar buiten. Al uw bedrijfsactiviteiten gebeuren immers in het gebouw, dat dient goed in elkaar te passen!

Exterieur
Het ontwerp van de buitenkant van het kantoorpand wordt bepaald aan de hand van drie factoren:

  1. De kavel en de eisen die hier vanuit de gemeente aan verbonden zijn.
  2. Uw eigen Programma van Eisen, dat we samen hebben vastgesteld in de vorige stap.
  3. Uw budget.

We starten met de eerste schets. De eerste schets wordt een grove schets, waaruit de grote lijnen duidelijk worden. Op dit punt wordt ook een eerste kostenraming gemaakt, zodat u weet waar u budgettair gezien rekening mee moet houden. [Handschets Niverplast]

Samen gaan we kijken hoe we de schets kunnen omzetten tot een goed schetsontwerp. Dit schetsontwerp is wat uitgebreider dan de eerste schets. Het schetsontwerp kunnen we gebruiken tijdens het vooroverleg met de gemeente. Tijdens het vooroverleg met de gemeente wordt het ontwerp op welstand getoetst. [3D-fimpje Niverplast / Brink]

Zodra de Welstand akkoord is, kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen. Dit moeten we doen met een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp is gelijk ook het moment waarop  u het contract tekent. Als u het contract heeft getekend, helpen wij u met het aanvragen van de omgevingsvergunning. [link: lees meer over het aanvragen van de vergunningen]